Om

1

Juridiska frågor

Dödsbo

 

Ett dödsbo är de egendomar som finns kvar efter en avliden. Ett dödsbo är en s.k. juridisk person, vilket innebär särskilda omständigheter. Exempelvis upphör tidigare fullmakter att gälla, och man behöver ett dödsfallsintyg för att representera ett dödsbo. Dödsfallsintyget utfärdas av Skatteverket efter att de mottagit en dödsattest från läkare, och vi hjälper dig att rekvirera ett intyg.

 

2

Bouppteckning

 

En bouppteckning är en uppställning av tillgångar och skulder på dödsdagen. I en bouppteckning ska också uppges vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Enligt lag ska en bouppteckning lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om det saknas tillgångar, görs en s k dödsboanmälan.

3

Ring oss vi hjälper dig

0763908441

Bouppteckning och arv

Begravningsbyrå

BHF Göteborg VG

Begravning

&

Transport

 

JOUR TEL:0763908441 och 0708271586

FAX: +46(0)31489938

Email: b-transport@hotmail.se

BEGRAVNINGSBYRÅ

 

BHF

GÖTEBORG

VG

VI ÄR SPECIJALISTER FÖR TRANSPORT OCH BEGRAVNING INOM OCH UTANFÖR SVERIGE

+46(0)763908441